Aktuality

Bojová látka - enzymy!

06.01.2005 - Zdravi-Plus.cz

Působení enzymů na činnost imunitního systému. Jak vzniká v těle zánět. Enzymy při léčbě chronických onemocnění.

Bílé krvinky
Bílé krvinky v těle hrají roli tzv."požíracích buňek", které mohou požírat antigeny - tedy cizí substance. Jestliže imunitní systém zjistí v těle cizí částici označí ji a pošle na ní požírací buňky. Požírací buňky putují po těle krevním řečištěm. Jakmile plují kolem porušeného místa a zvětří vábicí (vábení probíhá tzv. chemotaxí) látku, která se uvolňuje z poškozené nebo postižené tkáně, stanou se okamžitě aktivní: zachytí se na stěně cévy, aby nebyly dále splavovány. Pak se protlačí skrze stěnu krevní cévy a začnou požírat zárodky nemoci nebo zbytky zničené tkáně.

Zabíječské buňky - makrofágy
Je to jeden z druhů bílých krvinek. Jsou ještě agresivnější než požírací buňky. Zabíječské buňky se nevydávají na bitevní pole proti smetí nebo zbytkům buněk. Jejich cílem jsou celé, ještě žijící buňky, které se jim nezdají zcela spolehlivé. Jedná se např. o buňky napadené viry (protože produkují mnoho dalších virů a vypouštějí je do těla). Zabíječské buňky rozeznají a zničí nádorové buňky. Makrofágy mají schopnost zničit každý nádor. Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč to někdy dělají samy od sebe a někdy ne.

Komplementní systém
Komplementní systém je součástí imunitního systému. Zahrnuje skupinu enzymů, které jsou tak agresivní, že mohou snadno a rychle proděravět buněčnou stěnu. Buňky, které jsou napadeny enzymy, vypadají jako cedník na polévku: celý povrch mají proděravělý a téměř vzápětí vytečou.

Zadržet a pozřít
Když se požírací buňka přiblíží k nepříteli, svými lepkavými výběžky ho ovine a vtáhne dovnitř. Trávicí enzymy se postarají, aby pohlcený nepřítel nezůstal ležet uvnitř požírací buňky jako kámen v žaludku. Enzymy se sesypou na pozřené částice a zakrátko je rozloží na malinké částečky.

Zánět - tělo vede boj
Zánět vzniká v případě, že původce nemoci se stihne usadit v tkáni nebo orgánu dřív, než je zlikvidován požíracími buňkami a začne se zde rozmnožovat. Zde přichází na scénu tzv. mastocyty, příbuzní imunitních buněk. Nalézají se ve všech tkáních a jsou mimořádně citlivé na poruchy způsobené původci nemocí. Mastocyty začnou produkovat signální látky, které působí přitažlivou silou na požírací buňky. Zárodky nemoci se mohly v daném místě usídlit, protože sérové faktory komplementního systému a požírací buňky byly v daném místě přetíženy. Je třeba v daném místě posílit obranu těla. Požírací a zabíječské buňky se začnou stahovat k postiženému místu a začíná velký boj - zánět. Aby mohly imunitní buňky bojující v postiženém místě pracovat co nejefektivněji, potřebují dostatek živin a kyslíku. Je třeba více krve. Tělo reaguje rozšířením krevních cév. Místo, kde se odehrává boj, zrudne. Čerstvá krev přichází do postiženého místa zevnitř těla. Postižené místo je proto výrazně teplejší než nezasažené okolí. Mnoho původců nemocí takovou teplotu nevydrží a zahyne.

Zánět léčí
Princip vzniku zánětu jasně dokazuje, že se jedná o pozitivní jev. Silné zanícení je pro většinu původců nemocí smrtelné. Není tedy žádoucí zánět tlumit, jak se často děje syntetickými léky. Např. antibiotika je zapotřebí nasadit pouze ve zvlášť těžkých případech - kdy je teplota nebezpečně vysoká, trvá příliš dlouho, a nebo pokud imunitní systém oslabují ještě další choroby.

Enzymy dopují makrofágy
Hlavní zbraní požíracích a zabijáckých buněk i komplementního systému jsou enzymy. Ti doslova rozežerou a rozpustí všechny nežádoucí částice, které proniknou do těla. K nejvyššímu výkonu podněcují enzymy zejména makrofágy. Výzkumy ukázaly, že přítomnost enzymů může zvýšit chuť požíracích buněk požírat sedm až desetkrát!

Enzymy při chronickém zánětu
Pro lidi, kteří trpí chronickým zánětlivým onemocněním může být účinnou pomocí při léčbě, právě použití enzymů. Enzymy zvýší aktivitu imunitních buněk a ty se vrhnou s novou silou na původce nemoci. Při použití enzymů může dojít k přechodném zvětšení příznaků zánětu (jak jsme si vysvětlili je to jev žádoucí) a rychlému vyléčení. Mnoho skrytých, vleklých zánětů se vyléčí a tělo si po měsících nebo i letech odechne a nabere novou sílu.

Čtenost článku: 11694

<<zpět