Přírodní v. klasická

Přírodní (celostní) medicína versus klasická medicína

To, že to dnes vypadá na trhu, jako by se s přírodními léčivými produkty roztrhl pytel je z valné části zapříčiněno skutečností, že mnoho lidí je nespokojeno se svým zdravotním stavem. A po zkušenostech s klasickou medicínou se obracejí na léčbu přírodní. Přírodní léčba totiž vidí člověka jako celek (proto se někdy nazývá medicína celostní) a uznává přírodní zákony.
Tento pohled umožňuje přírodní medicíně vidět skutečné příčiny zdravotních problémů a odstraňovat je. Na rozdíl od klasické medicíny, která vidí jednotlivé části (případně orgány) člověka odděleně a tak se je i snaží "léčit" (její "léčba" často spočívá v pouhém potlačení problému pomocí syntetických přípravků). Výsledkem je pouze potlační projevu nemoci a nikoli odstranění příčiny.

Přírodní neboli celostní medicína nabízí skutečné vyléčení nemoci. U klasické medicíny se po potlačení problému, objeví po určité době, díky propojenosti celého organismu problém znovu na jiném místě a většinou v silnější formě. Pokud dojde znovu k potlačení, celý děj se opakuje a většinou končí velmi smutně. Každý, kdo má zdravotní problémy, má samozřejmě na výběr, kterou metodu zvolí.

Klasické medicína má při léčbě řady problémů své opodstatnění. Naprosto ji nezavrhuji. Ale je důležité znát přírodní zákony a nenechat se ohlupovat často nesmyslnými radami klasické medicíny. Je proto dobré snažit se v této oblasti získávat studiem alespoň základní znalosti. Každý si je za svoje zdraví odpovědný sám.

Porovnání základních přístupů

Přírodní (celostní) medicína Klasická medicína
léčí skutečné příčiny nemocí neléčí příčiny, pouze potlačuje projevy
chápe člověka jako součást přírody a bere v úvahu propojenost celého organismu vidí jednotlivé orgány a složky člověka odděleně a nerespektuje jejich vzájemné ovlivňování
uznává zákony přírody neuznává zákony přírody nebo pouze částečně a účelově
k léčbě se snaží používat pokud možno přírodní prostředky k léčbě často používá syntetické přípravky, které mají vedlejší účinky a zatěžují organismus